02926256888
5 LỢI ÍCH LỚN KHI CẮT BAO QUY ĐẦU
KỸ THUẬT CẮT BAO QUY ĐẦU HÀN QUỐC

KỸ THUẬT CẮT BAO QUY ĐẦU HÀN QUỐC

( Không đau - an toàn - nhanh chóng ) Đánh giá
PHƯƠNG PHÁP XÂM LẤN TỐI THIỂU - CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC
PHƯƠNG PHÁP XÂM LẤN TỐI THIỂU VS PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG
Quan sát 1 ngày, không cần nằm viện THỜI GIAN NẰM VIỆN Bệnh nhân phải nằm viện 3 -5 ngày
Thời gian thủ thuật 10 - 15 phút THỜI GIAN TIỂU PHẪU Thời gian thủ thuật 30 - 40 phút
Khi thủ thuật ra máu ít, không đau LƯỢNG MÁU Khi thủ thuật ra máu tương đối nhiều
7 - 10 ngày sau THỜI GIAN PHỤC HỒI Cần 1 tháng mới khôi phục
An toàn, không biến chứng BIẾN CHỨNG không an toàn, gây biến chứng
Vết tổn thương nhỏ, mau lành TỔN THƯƠNG Vết tổn thương lớn 8 - 15 cm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THẾ KỶ MỚI